آغاز دور جديد همكاريهاي وزارت نيرو و شهرداري تهران در قالب توافقنامه همكاري مشترك

1381/11/02
توافقنامه همكاري مشترك با هدف پرداختن به موضوع سيل شهري به صورت همه جانبه و با مشاركت كليه دستگاه‎هاي موثر و نيز برنامه ريزي براي پيشگيري از خسارات سيلاب در سطح شهر در سال 1387 مابين وزارت نيرو،‌شهرداري تهران و شوراي اسلامي شهر تهران به امضا رسيده و تا كنون دستاوردهاي قابل توجهي در اين زمينه داشته است.
دور جديد همكاريها در قالب اين توافقنامه با هدف دستيابي به اهداف مشترك در مديريت سيلاب شهر تهران برنامه ريزي شده است.