مطالب آموزشي

فيلم و تصاوير سيلاب

1388/08/29
مجموعه اي از 322  عکس مصور رودخانه هاي ایران و جهان با عنوان نرم افزار آموزشی سامانه رودخانه ها توسط عليرضا ياسي با راهنمايي آقاي دكتر مهدي ياسي تهيه شده است.

كارگاه‌هاي آموزشي

1391/04/07

کارگاه تخصصی "ارزیابی شکست سدها و برنامه اقدام اضطراری" دی ماه 1389 با هدف معرفي پروژه "مدلسازی شکست سدهای بوستان، گلستان و وشمگیر و برنامه واكنش فوري آنها" برگزار گرديد.

1389/08/20
كارگاه فني برداشت مصالح رودخانه اي با مديريت شركت سازه پردازي، در نهمين كنفرانس هيدروليك در تاريخ 20 آبان 1389 برگزار شد.