مجموعه اسلايد نگرشي بر سامانه رودخانه ها
1388/08/29

 
 عناوين مجموعه اسلايدهاي مهندسي رودخانه به شرح زير مي باشد:

   
مقدمه
 
1. مرفولوژي رودخانه ها: شامل 52 اسلاید و یا عکس مصور از رودخانه هاي ایران و جهان.
 
2. تغییرات رودخانه ها: شامل 32 اسلاید و یا عکس مصور از رودخانه هاي ایران و جهان.
 
3. سیل و خطرات سیلاب در رودخانه ها: شامل 55 اسلاید و عکس مصور از رودخانه هاي ایران و جهان.
 
4. نابسامانی رودخانه ها: شامل 55 اسلاید و یا عکس مصور از رودخانه هاي ایران و جهان.
 
5. ساماندهی رودخانه ها: شامل 41 اسلاید و یا عکس مصور از رودخانه هاي ایران و جهان.
 
6. روش هاي تثبیت و حفاظت رودخانه ها: شامل 57 اسلاید و یا عکس از رودخانه هاي ایران و جهان.
 
7. مدلسازي فیزیکی و ریاضی سامانه رودخانه ها: شامل 15 اسلاید و عکس از کارهاي ایران و جهان.

8. سامانه هشدار سیلاب رودخانه ها: شامل 15 اسلاید و یا عکس مصور از رودخانه هاي ایران و جهان.

علاقمندان به تهيه مجموعه مذكور مي توانند با مسئول پرتال تماس بگيرند.