درباره ما

کارگروه سیل و طغیان رودخانه با 14 عضو از نهادهای اصلی مرتبط با سیل در کشور به ریاست وزارت نیرو فعالیت خود را رسماً از سال 1372 آغاز و فعالیت‌های موثری متناسب با نيازها و ضرورت‌هاي مقاطع زماني مختلف، در زمينه روش‌های مدیریت سیلاب ارائه نموده است. مهمترین وظيفه کارگروه انجام برنامه‌ريزي، ظرفيت‌سازي، ايجاد هماهنگي و هدايت فعاليت‌های مرتبط با سیلاب در سطح ملی می‌باشد و جهت نیل به این هدف فعالیت‌های کارگروه در چهار محور تهیه بانک اطلاعاتی، مطالعات و پژوهش، آموزش و فعالیت‌های اجرایی و ستادی برنامه‌ریزی و اجرا می‌گرديد. به دنبال تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و تغيير ساختار كارگروه ها،‌ اين كارگروه در كارگروه جديدي با عنوان سيل، ‌مخاطرات دريايي، ‌برق،‌ آب و فاضلاب ادغام گرديد.